top of page
IntegratiEve kinder- en jeugdtherapie

Aansluiten bij het kind en zijn hulpvraag

Als ouder wil je natuurlijk dat het goed gaat met je kind, en dat het gelukkig is. Ook elk kind wil zich gelukkig, veilig en tevreden voelen. Soms lukt dit niet. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Mijn uitgangspunt dat elk kind een goede reden heeft om te doen zoals het doet.  

 

Integratieve kinder- en jeugdtherapie biedt voor ieder kind een eigen unieke benadering die aansluit bij de behoeftes, de situatie en mogelijkheden van het kind of jongere. Niet het behandelmodel maar het kind staat daarom centraal.

 

Vanuit de integratieve benadering bekijk ik het kind vanuit zes verschillende invalshoeken

  • De grote JIJ, de kleine jij en je afweerpatronen (psychodynamisch model). In de therapie kan het kind onverwerkte ervaringen gaan helen vanuit eigen kracht.

  • Het helpen zoeken naar zingeving en vorming van identiteit (spiritueel model). In de therapie kan het kind zich op een speelse wijze bezinnen op zijn of haar sterke kanten; onderzoeken wie je bent en wat je wilt.

  • Het gezin (systeemtherapeutisch model). Het kind kan mogelijk met zijn of haar gedrag zijn omgeving iets proberen te vertellen. De ouders kunnen die boodschap leren verstaan.

  • Wat vertelt het lichaam? (medisch model). Soms worden psychische klachten ook heel duidelijk in het lichaam gevoeld. Op deze manier worden lichaam en geest geïntegreerd.

  • Draagkracht/draaglast verhouding (stressmodel). In de therapie kan gewerkt worden aan draagkracht vergroten maar ook aan draaglast verkleinen.

  • Het aan- en afleren van gedrag (gedragstherapeutisch model). In de therapie kunnen sociale vaardigheden worden aangeleerd.

button-pijl-groen.png
button-1.png
bottom of page