kwaliteitsbewaking & klachtenregeling

Kwaliteitsbewaking beroepsvereniging VvvK

De bij de VvvK aangesloten therapeuten worden jaarlijks getoetst aan de kwaliteitseisen die door de VvvK en het werkveld worden gesteld. Daarbij kun u denken aan na- en bijscholingen, bijhouden van literatuur, intervisie, leertherapie en het voeren van een degelijke administratie.

Klachtregeling

Onverhoopt kan er iets misgaan in het hulpverleningscontact tussen cliënt en therapeut. Wanneer dit het geval is, wil ik u uitnodigen om ten alle tijden deze klacht te delen door met jij in gesprek te gaan. Voelt u zich door mij niet gekend in uw klacht, dan kent de VvvK een klachtregeling waar u met uw klacht terecht kunt.

Kijk hier voor informatie.

 

Ouderlijk gezag

Kinder- en jeugdtherapeuten zijn wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van hun kind tot 16 jaar.

VvvK.png
RBCZ.png
SCAG.png
button-pijl-groen.png
button-1.png