top of page
Voor wie?

Voor kinderen, jongeren en ouders die ondersteuning willen bij problemen en klachten. Deze kunnen van uiteenlopende aard zijn. Integratieve kinder- en jeugdtherapie kan o.a. ingezet worden bij: 

  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, buikpijn; broekpoepen;

  • Verwerken van emotionele conflicten zoals bij trauma, scheiding, angsten, agressie, rouw, ziekte;

  • Gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, liegen, gebrek aan concentratie, antisociaal gedrag;

  • Problemen die horen bij een ontwikkelingsfase zoals moeilijk slapen, zindelijkheid, basisvertrouwen;

  • Niet met plezier naar school gaan;

  • Gepest worden of pesten;

  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, hoogbegaafdheid;

  • Omgaan met een gestelde diagnose zoals AD(H)D, ASS, Asperger, dyslexie, dyscalculie etc.

 

Een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts is niet nodig.

Voor wie is integratieve kinder- en jeugdtherapie niet geschikt?

Bij lichamelijke of geestelijke klachten wordt aangeraden een arts te raadplegen. Integratieve kinder- en jeugdtherapie is niet geschikt voor kinderen met ernstige psychische problemen. Mocht blijken dat uw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, zal ik u daarover informeren en indien noodzakelijk verwijzen.

button-pijl-groen.png
button-1.png
bottom of page